4-ta edycja Open Eyes Economy Summit

W ramach 4-tej edycji Open Eyes Economy Summit – miałem przyjemność poprowadzić panel dyskusyjny pt. ‘Jakich umysłów potrzebuje świat przyszłości w dobie rewolucji cyfrowej – analitycznych, selektywnych, elastycznych?’.

Wraz z Barbarą McCloskey (Dyrektor HR, Shell Business Operations, Kraków), Jessicą Rodriguez-Puente (Dyrektor Centrum Operacyjno-Usługowego, Accenture Kraków), Wojciechem Szajnar (Dyrektor, Centrum Projektów Polska Cyfrowa) oraz Jakubem Vanek (Wiceprezes Centrum Operacyjnego na Polskę i Słowację, Genpact):

• analizowaliśmy wpływ poprzednich 3 rewolucji przemysłowych na rynki pracy, a także przyjrzeliśmy się obecnym trendom związanym z rewolucją technologiczną

• podjęliśmy próby przewidzenia wpływu czwartej rewolucji na rynek pracy oraz na pożądane umiejętności/kompetencje przyszłości

• rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób branża GBS (globalnych centrów usług biznesowych) stara się proaktywnie odpowiadać na wyzwania i reagować na konsekwencje gwałtownych zmian w środowisku technologicznym oraz jakie inicjatywy podejmuje rząd, aby wspierać rozwój ‘kompetencji cyfrowych’ Polaków.