Moja aktywność

Jestem człowiekiem aktywnym. Zajmuję się wieloma sprawami mającymi wymiar społeczny, większość z nich jest związana z finansami oraz nowoczesnymi usługami dla biznesu, czyli obszarami, w których jestem ekspertem. Pełnienie odpowiedzialnej funkcji i pozycja w świecie biznesu nie tylko mnie do tego upoważnia, ale też w moim pojęciu zobowiązuje.

The Future of Global Business Services.
Taką nazwę przyjął zainicjowany przeze mnie, jako członka Stowarzyszenia ASPIRE, zrzeszającego największe krakowskie firmy z sektora zaawansowanych usług biznesowych, oraz profesora Jerzego Hausnera, program realizowany we współpracy z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Celem inicjatywy jest stworzenie na tym wydziale specjalizacji w systemie kształcenia dualnego, z udziałem przedstawicieli biznesu oraz UEK, nastawionej na rozwijanie kompetencji, które potrzebne będą na rynku pracy w najbliższej przyszłości.  Program zajęć został stworzony od podstaw przez przedstawicieli UEK oraz dwunastu międzynarodowych firm zaproszonych do współpracy przez Hitachi. Wykłady oraz warsztaty odbywają się po angielsku, w kampusie UEK, ale przede wszystkim w przedsiębiorstwach. Studenci są podzieleni na grupy projektowe, w ramach, których będą zdobywać praktyczne umiejętności.
Specjalizacja, rozplanowana na trzy semestry i jedenaście modułów, oferowana jest studentom na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej w ramach studiów magisterskich. Od października 2018 roku planujemy zaoferować tę opcję również w ramach studiów licencjackich.

Projekt edukacyjny dla uczniów technikum ekonomicznego w Wieliczce
Kwestia kształcenia kadr dla międzynarodowych centrów usług biznesowych jest sprawą bardzo ważną – w tej chwili w tej branży pracuje w Krakowie już 70 000 osób. Ja traktuję ją jako jeden z priorytetów i dlatego w imieniu swojej firmy Hitachi nawiązałem współpracę z technikum ekonomicznym działającym w ramach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz 1szym Zespołem Szkół Ekonomicznych w Krakowie.
W ramach współpracy organizujemy wykłady o naszej branży, prowadzimy zajęcia z międzynarodowych standardów rachunkowości jak i z systemu księgowe Oracle, warsztaty z planowania kariery, pisania CV. Uczniowie odwiedzają naszą firmę, korzystają z płatnych praktyk i staży, uczą się przy naszym wsparciu języka angielskiego w wersji biznesowej. Jeśli nawzajem wyrażamy taką chęć, uczniowie, po zakończeniu nauki w technikum, podejmują u nas pracę, w trakcie której mogą studiować zaocznie na nasz koszt. Jak na razie jesteśmy jedynym centrum usług biznesowych w Krakowie, który na taką skalę współpracuje ze szkołami średnimi.

SELP czyli Sieć Ekspercka Lepsza Polska
Uczestniczę także w bardzo ważnym projekcie o znaczeniu ogólnopolskim pod nazwą Sieć Ekspercka Lepsza Polska, w skrócie SELP. To forum współpracy wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin życia, w obrębie którego została wydzielona licząca obecnie dwieście dwie osoby Grupa Gospodarcza. W skład Grupy, której jestem liderem, wchodzi trzynastu szefów zespołów regionalnych, wśród których są prezesi oraz dyrektorzy polskich spółek i międzynarodowych korporacji, absolwenci MBA, bankowcy, specjaliści podatkowi, przedsiębiorcy i in. Przygotowujemy propozycje rozwiązań, opiniujemy projekty ustaw, opracowujemy analizy z różnych obszarów gospodarki.
Obecnie zajmujemy się m.in. takimi problemami, jak wsparcie dla przedsiębiorczości kobiet, zastopowanie imigracji ekonomicznej, rozwój nowoczesnych usług dla biznesu, wsparcie branż o wysokim potencjale wzrostu.

Działam również w Kapitule Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego i należę do Rady Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.