Moja aktywność

Jestem człowiekiem aktywnym. Zajmuję się wieloma sprawami mającymi wymiar społeczny, większość z nich jest związana z finansami, nowoczesnymi usługami dla Biznesu oraz kapitałem ludzkim, czyli obszarami, w których jestem ekspertem. Pełnienie odpowiedzialnej funkcji i pozycja w świecie biznesu nie tylko mnie do tego upoważnia, ale też w moim pojęciu zobowiązuje.

The Future of Global Business Services.
Taką nazwę przyjął zainicjowany przeze mnie, jako członka Stowarzyszenia ASPIRE, zrzeszającego największe krakowskie firmy z sektora zaawansowanych usług biznesowych, oraz profesora Jerzego Hausnera, program realizowany we współpracy z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Celem inicjatywy było stworzenie na tym wydziale specjalizacji w systemie kształcenia dualnego, z udziałem przedstawicieli biznesu oraz UEK, nastawionej na rozwijanie kompetencji, które potrzebne będą na rynku pracy w najbliższej przyszłości.  Program zajęć został stworzony od podstaw przez przedstawicieli UEK oraz dwunastu międzynarodowych firm zaproszonych do współpracy przez Hitachi. Wykłady oraz warsztaty odbywają się po angielsku, w kampusie UEK, ale przede wszystkim w przedsiębiorstwach. Studenci są podzieleni na grupy projektowe, w ramach, których będą zdobywać praktyczne umiejętności.
Specjalizacja, rozplanowana na trzy semestry i jedenaście modułów, oferowana jest studentom na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej w ramach studiów magisterskich.

W roku 2020 wraz z rektorem Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, profesorem Stanisławem Mazurem, zdecydowaliśmy pójść krok dalej: przy współpracy z przedstawicielami biznesu, uruchomić 3 letni dzienny, praktyczny kierunek studiów – realizowany w języku angielskim. Udało się nam zachęcić 25 międzynarodowych korporacji do współpracy. Obecnie pracujemy na stworzeniem planu zajęć (curriculum), ruszamy w paździeniku 2021!

Inspire the Youth! Projekt edukacyjny dla uczniów technikum ekonomicznego w Wieliczce
Kwestia kształcenia kadr dla międzynarodowych centrów usług biznesowych jest sprawą bardzo ważną – w tej chwili w tej branży pracuje w Krakowie już 90 000 osób. Ja traktuję ją jako jeden z priorytetów i dlatego w imieniu swojej firmy Hitachi nawiązałem współpracę z technikum ekonomicznym działającym w ramach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz 1szym Zespołem Szkół Ekonomicznych w Krakowie.
W ramach współpracy organizujemy wykłady o naszej branży, prowadzimy zajęcia z międzynarodowych standardów rachunkowości jak i z systemu księgowe Oracle, warsztaty z planowania kariery, pisania CV. Uczniowie odwiedzają naszą firmę, korzystają z płatnych praktyk i staży, uczą się przy naszym wsparciu języka angielskiego w wersji biznesowej. Jeśli nawzajem wyrażamy taką chęć, uczniowie, po zakończeniu nauki w technikum, podejmują u nas pracę, w trakcie której mogą studiować zaocznie na nasz koszt. Jak na razie jesteśmy jedynym centrum usług biznesowych w Krakowie, który na taką skalę współpracuje ze szkołami średnimi.

Działam również w Radzie Uczelni Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego jak i należę do Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mam przyjemność zabierac głos podczas debat oraz wystąpień dotyczących kształcenia kompetencji przyszłości. Zapraszam na podstronę Aktualności/Wydarzenia