III Sympozjum Dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: „Jakość Kształcenia w Ustawie 2.0 – konsekwencje dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”

W dniach 5 – 6 marca, 2019 – na zaproszenie pełnomocnika rektora UEK ds. Jakości Kształcenia: prof. Jerzego Kornasia wziąłem udział w III Sympozjum UEK dotyczącym jakości kształcenia wyższego. Podczas dwóch dni, wraz z dziekanami, kierownikami katedr oraz prorektorami rozmawialiśmy o wpływie ‘Ustawy 2.0’ na program studiów, o nauczaniu praktycznym, studiach dualnych oraz o kompetencjach ‘rynku pracy przyszłości’.

Szczegółowym tematem panelu, moderowanego przez prof. UEK dr hab. Robert Włodarczyka, w którym wziąłem udział były: „Kompetencje pracownika – potrzeby pracodawcy”