Konferencja NCBiR: „PO WER dla kompetencji. Jak wspierać szkolnictwo wyższe?”

Podczas konferencji prezentujacej wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez NCBiR dot. zapotrzebowania na kompetencje absolwentów szkół wyższych na rynku pracy, w ramach panelu podsumowującego, wraz prof. dr hab. Krzysztofem Diks (przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej); dr hab. Krzysztofem Kozłowskim (prorektorem ds. dydaktyki i studentów, SGH) i dr Andrzejem Kurkiewicz (z-cą dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, MNiSW) rozmawialiśmy na temat zmian na rynku pracy związanych z rewolucją technologiczną 4.0.