Open Eyes Economy on Tour 2019 – „KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI W GOSPODARCE CYFROWEJ”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

W ramach seminarium na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, będącego częścią cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019, miałem przyjemność wygłosić/zabrać głos wprowadzający pt. „Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynki pracy oraz kształtowanie kompetencji przyszłości” – otwierający debatę/panel poświęcony kompetencyjnym wyzwaniom gospodarki cyfrowej.

W panelu wzięli udział:

Ewa Carr de Avelon, Axa XL dr Magdalena Jelonek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UWr dr hab. Marek Kuźniak, Uniwersytet Wrocławski

dr Robert Muszyński, Politechnika Wrocławska

dr Artur Rot, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ałła Witwicka-Dudek, Dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Celem seminarium była prezentacja i wymiana poglądów na temat kształtowania nowych i nieznanych krzyżowych kompetencji, niezwykle istotnych w kontekście obserwowanego postępu technologicznego i możliwości dopasowania oferty wysokich technologii do potrzeb.

Szczególną uwagę zwracaliśmy na modele kształcenia i dydaktyki, które obecnie są zupełne odwrotne do tych właściwych w gospodarce cyfrowej i gdzie punktem odniesienia przestaje być program nauczania, a staje się metoda kształtowania nowych i nieznanych dotąd kompetencji, których nie da się wykształcić w oderwaniu od praktyki.

Przejście od szkolenia do uczenia się i wytwarzania nowych kompetencji oznacza, że szczególnie studia wyższe muszą stać się dualne, realizowane równolegle na uczelni i ośrodkach rozwiązywania konkretnych praktycznych problemów. Kształci się wówczas nie dla określonego zawodu czy miejsca pracy, ale dla wygenerowania zdolności kreowania nowych kompetencji oraz instytucjonalnej zdolności do ich wykorzystywania i doskonalenia.