„Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego”

12go września w ramach konferencji podsumowującej projekt „Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego”, w której udział wzięli między innymi Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin, rektorzy Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu oraz Poznaniu – miałem przyjemność zabrać głos w panelu poświęconym badaniom naukowym i współpracy uczelni z otoczeniem.

W panelu wystąpili również prof. dr hab. Janina Filek – Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy UEK, dr hab. Piotr Trąpczyński, prof. nadzw. UEP oraz Jacek Woźniak – ekspert w zakresie rozwoju regionalnego i miast.