Współpraca między wydziałem filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmami z branży nowoczesnych usług dla biznesu działającymi w Krakowie

Wynikiem rozmów (podczas spotkania Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego) z panią dziekan – prof. dr hab. Elżbietą Górską oraz prodziekanem dr. hab. Władysławem Witaliszem zainicjowaliśmy wspólny projekt, którego celem jest przybliżenie studentom wydziału filologii branży nowoczesnych usług dla biznesu. Udało mi się zaprosić 11 globalnych firm z naszej branży do zaangażowania się w projekt.

W ramach projektu wygłosiłem prelekcję nt. charakterystyki naszej branży, firmy uczestniczące w projekcie zaprosiły studentów do wizyt w ich centrach (na wizyty zapisało się prawie 500 studentów). Kolejnym etapem będą praktyki i staże oferowane w okresie letnim oraz zajęcia ze studentami od kolejnego semestru.