Współpraca z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Wieliczce (Technikum Ekonomiczne)

Dziś uroczyście rozpoczęliśmy już 9ty rok współpracy z uczniami i kadrą Technikum Ekonomicznego w Wieliczce. W tym roku do projektu, oprócz Hitachi, zaprosiliśmy dwie kolejne fantastyczne firmy: Kimberly-Clark oraz TE Connectivity.

W ramach współpracy będziemy prowadzić warsztaty z uczniami o tym jak pisać CV, jak ubiegać się o pracę, o międzynarodowych standardach rachunkowości, audycie wewnętrznym.

Wspomniane firmy oferować będą uczniom 4tych i 5tych klas miejsca na praktykach i staże – tak aby już na tym etapie ich edukacji mogli w praktyce poznać, jak wygląda praca w dużych korporacjach – i czy to jest ich ścieżka.

Nadrzędnym celem projektu jest przekazanie takiej wiedzy i doświadczeń uczniom, aby już w wieku 18-19 lat byli w stanie podejmować świadome wybory dotyczące ich kierunku rozwoju.